Pembantu pengurusan murid online dating shen xian zhuan online dating

Rated 3.94/5 based on 568 customer reviews

9.1.2 Semua peralatan kelas dalam keadaan selamat dan tidak rosak.

9.1.3 Projek Pendidikan Khas seperti kebun, taman dan lain-lain sentiasa dijaga dengan baik.

RINGKASAN TUGAS3.1 Bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas membantu guru di kelas-kelas akademik pendidikan khas di bawah kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia. SKOP FUNGSI DAN BIDANG TUGASPembantu Pengurusan Murid ( PPM ) bertanggungjawab ke atas tugas-tugas seperti berikut:- 4.1 Menjaga Hal Ehwal Murid Pendidikan Khas 4.2 Mengawasi murid semasa perubahan P&P/ sewaktu guru 4.3 Menjaga murid yang sakit sementara menunggu kedatangan ibu bapa/penjaga/ semasa urusan ke hospital.

Memberi bantuan kepada murid-murid dan mendampingi mereka semasa menjalankan aktiviti-aktiviti harian di sekolah supaya mereka dapat melibatkan diri secara aktif.

5.4 Membantu menjaga keselamatan alatan di dalam dan di luar bilik darjah/ bangunan Pendidikan Khas.

5.5 Membantu menyediakan ruang maklumat dan mengemaskini papan kenyataan dari semasa ke semasa.

5.8 Membantu memastikan kandungan peralatan dalam peti ubat dan alat pemadam api masih boleh digunakan. PENGURUSAN DOKUMEN DAN STOK PENDIDIKAN KHAS 6.1 Membantu menyusun fail Pendidikan Khas dengan teratur dan mudah diperolehi. 6.3 Membantu mengemas kini data murid setiap bulan. 6.5 Membantu membuat inventori peralatan dan perabot di dalam kelas. PERJALANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 7.1 Membantu menyediakan bahan,peralatan dan buku yang diminta oleh guru sebelum sesi P & P7.2 Membantu mengurus masalah tingkahlaku murid semasa P&P sekiranya perlu.

7.3 Membantu menguruskan murid semasa aktiviti P&P sekiranya perlu.

Leave a Reply